kalendář jmen

kvetina 2

 

Konec života našich blízkých nesmazatelně zasáhne do života každého z nás. Pochopit nezměrnost bolesti, která takové rozloučení provází, je jen stěží slovy vyjádřitelné a nelze ji zmírnit. Zármutek je však do jisté míry výrazem prázdnoty, která se rozléhá na naší nové životní cestě. Tato prázdnota se zmocňuje našich vzpomínek, je však jen znakem naší nevyrovnanosti s odchodem blízkého člověka. Poslední rozloučení tak nemusí být nutně událostí, která v nás podobné pocity umocňuje. Důstojnost neznamená vyvolávání lítosti a smutku, ale třeba i milé zavzpomínání na zemřelého v přítomnosti jeho nejbližších. Nehledejme slzy a smutek, ale těšme se z pomyšlení, že náš blízký, který odešel z tohoto světa, je v myšlenkách s námi. Pokusme se tedy při rozloučení s jeho fyzickým bytím vzpomínat jen na to dobré.
Důstojně se rozloučit s milovaným člověkem a uchovat si na něj milou vzpomínku, aby i nadále mohl žít s námi. Pohřební služba - Mgr. Miroslav Pitter, LL.M., MBA s dlouholetou tradicí Vám umožní vybrat si ze široké nabídky služeb tak, abyste si mohli zvolit ten nejdůstojnější způsob, jak říci Vašemu blízkému Sbohem, neboť poslední rozloučení je sice rozloučení bolestné a trvalé, zanechává v nás však věčnou památku na někoho, kdo nám byl velmi blízký.

KOMPLETNÍ ZAJIŠTĚNÍ VŠECH DRUHŮ ROZLOUČENÍ SE ZESNULÝMI JE PRO NÁS SAMOZŘEJMOSTÍ


Zpráva o úmrtí milovaného člověka zastihuje příbuzné často nepřipravené. K šoku ze ztráty blízkého člověka vyvstává navíc celá řada zcela nepřehledných úkolů, jejichž řešení staví pozůstalé do problematické situace. Co ihned podniknout? Které úřady musejí být vyrozuměny? Kdo je oprávněn v takové situaci jednat? Pokud tedy nastane ve Vaší rodině úmrtí, nebo se dozvíte o úmrtí Vašeho blízkého ve zdravotním zařízení, můžete se obrátit na nás. Spojení na nás i adresu naší kanceláře se dozvíte v sekci „Kde nás najdete?“. Na Vaši žádost jsme schopni dojednat vše potřebné i u Vás doma.
Pohřební služba - Mgr. Miroslav Pitter, LL.M., MBA zajišťuje kompletní pohřební a hřbitovní služby na vysoké profesionální a etické úrovni. Můžeme zaručit kvalitu všech námi nabízených služeb a to zejména díky tomu, že naši pracovníci provádí do doby pohřbení zesnulého velkou část úkonů vlastními silami.


Zajistíme:
vybavení pohřbu, církevní i občanský obřad i zpopelnění bez obřadu - kdekoli
tisk parte na počkání
květinovou výzdobu
hudbu
smuteční proslov
církevní i občanský obřad
kopání hrobu
kamenické práce
prodej hřbitovního zboží


DLOUHOLETÁ TRADICE V POHŘEBNICTVÍ JE ZÁRUKOU KVALITY, OCHOTY A POCTIVOSTI NAŠICH SLUŽEB!